Vypracuji průkaz energetické náročnosti budovy

Energetický specialista jsem od roku 2013, průběžně se vzdělávám.
Seznam energetických expertů na MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu)

Od roku 2017 jsem členem AES (asociace energetických specialistů).

Zpracoval jsem již stovky průkazů rodinných a bytových domů, podnikatelských objektů a pod.

PENB je nutno v současné době dle zákona č. 406/2000 Sb. zpracovat při:
a) Výstavbě nových budov
b) Při větší změnách (nad 25% plochy pláště) dokončených budov,
c) Při prodeji nebo nájmu celých budov nebo jejich ucelených částí (t.zn. i bytů)