Před zahájením projekčních prací doporučuji:

  • průzkum pozemku (příp. objektu) - kontrola případných vodních a GPZ zón, elektrosmogu
  • návrh harmonického umístění a natočení domu na pozemku,
  • zhodnocení dispozičního řešení u stávajících objektů a návrh opatření v interiéru

Jak vybrat pozemek (případně stávající objekt):

Pokud vybíráte pozemek pro svůj nový dům, nebo kupujete nemovitost, je z hlediska pohodového bydlení i z hlediska filozofie Feng Shui potřeba dbát na doporučené zásady. Jedná se o vlivy přírodního prostředí (podzemní zóny), vlivy ze sousedství, elektrosmogu.

Naše rady pro výběr pozemků a staveb:

· Spolehněte se na svůj první dojem z místa. Projděte se po pozemku, případně stávajícím objektu a vnímejte jak se cítíte.
· Zjistěte co se děje v nejbližším okolí v různou denní dobu. Jací jsou sousedé.
· Nachází se poblíž rušivé vlivy: provoz restaurace, sportovní nebo kulturní zařízení, kostel, vysoké napětí, trafo, vysílač? Budu mít soukromí?
· Nenechte se zlákat nízkou cenou pozemku. Předem se informujte na podmínky požadované Územním plánem pro vybranou lokalitu, ochranné pásma, chráněné území, věcná břemena.
· Má pozemek svůj příjezd? Nacházejí se poblíž inženýrské sítě pro možnost připojení?

· Opakovaný katalogový projekt málokdy řeší specifické požadavky konkrétního stavebníka. Projekt by se měl přizpůsobit vybranému pozemku a stavebníkovi.

Při situování domu na pozemku bereme v úvahu stávající vodní a GPZ zóny: