Harmonické domy a pracoviště

 • většina  stavebníků staví své domy bez zájmu o to, jestli je pozemek vhodný pro zástavbu z hlediska geologických zlomů a podzemní vody a elektrosmogu z okolí.
  Často je pozemek úzký, se jednoznačnědanými podmínkami pro stavební čáru - z toho vyplývá neměnné umístění domu. Stále se i v tomto případě dají posunout ložnice v rámci daného obrysu domu, případně postele v rámci ložnice.
  Výsledkem jsou stavby, které ohrožují zdravotní stav lidí.
 • Během posledních desetiletí bylo jen u nás provedeno v tomto směru množství výzkumné práce a vydána řada publikací, jednoznačně prokazujících zásadní vliv umístění stavby na vznik  závažných onemocnění. Doporučuji např. s práce O.Jurýška, A.Šándora nebo E.Andrese.
 • Vodní prameny patří k těm nejzávažnějším.
  Stupeň jejich patogenity je různý, způsobují zdravotní problémy od lehkých nevolností nebo únavy až kritické oslabení imunity.
 • V bytech je stále větší zatížení elektrosmogem, způsobeným běžnou elektroinstalací (možno měřit přístrojově podél stěn v pásu 50 cm), bytovou elektronikou, dále  bezdrátovými i mobilními telefony, ale také satelitními anténami na venkovní fasádě. Téma rozepisuji na jiném místě.
 • Silnými zdroji elektrosmogu u pracovních míst (i u postelí) jsou neuzemněné lampičky (mají pouze přívodní dvojlinku), příp.lampičkami obsahujícími trafo.