Minimalizujete vliv ELEKTROSMOGU?

Co je elektrosmog?
Jsou to elektromagnetická pole vznikající v důsledku techniky, kterou se obklopujeme.
Mají účinek na člověka a na každé vodivé těleso (např. nevhodná je kovová postel)!


Účinky telefonu na energetické pole člověka

Strmý nárůst zdravotních problémů během posledních let a souvisí rovněž s rozšířením mobilních telefonů, Wi-Fi a dalších bezdrátových technologií.
Mnozí lidé v současnosti zjišťují, že klasická medicína neřeší tento problém v oblasti prevence a zvyšování informovanosti.
Bioenergetické pole člověka je porušováno mobilním telefonem..

Kvalitní informace o mobilech, WiFi a harmonizaci elektrosmogu na: http://www.milanhein.cz/


Doporučení pro zdravý spánek:

Během spánku bychom se neměli vystavovat účinkům elektrospotřebičů ( WiFi, pc, video, mikrovlnky, elektron. chůvičky (doporučení na typ- viz níže), domácí bezdrátové telefony, budíky do zásuvky...),  měli bychom zejména ty v blízkosti postele vytáhnout ze zásuvky (doporučuji zapojit v pokoji vše přes prodlužovačky s vypínačem a na noc jednoduše vypínat). Žádné dráty nevést pod postelí.

Souhrn zásad, jak používat mobily + bezdrátové přístroje:

1. Kdekoliv je to možné, vyhněte se jakémukoliv typu zařízení bezdrátové komunikace, jako mobilním telefonům, bezdrátovým telefonů, Bluetooth zařízení a WiFi spojení.
2. Když kupujete mobilní telefon, kupte si takový, který má funkci „hlasitého odposlechu".
Používejte tuto funkci kdykoliv mluvíte a držte telefon od hlavy a těla.
3. Nepoužívejte náhlavní soupravu ale sluchátka napojené na telefon kablikem a konektorem.
4. Vypínejte mobilní telefon, když ho nebudete používat, a nespěte se zaplým mobilem  blízko postele. Nastavené buzení se aktivuje i po vypnutí telefonu (přepnutí do Off-line režimu).
5. Držte mobilní telefon nejméně 12-15 centimetrů od hlavy, vždy. Nenoste mobilní telefon blízko těla, jako v kapse nebo na opasku (už vůbec ne v náprsní kapse!).
6. Ženy: omezte na minimum volání telefonem nebo domácím telefonem, pokud jste těhotná, nebo u sebe máte malé dítě.
7. Vyhněte se technologii  DECT (domácí bezdrátové telefony). Ta je často nejsilnějším zdrojem radiace v domácnosti. Telefony DECT emitují záření nepřetržitě, i když sluchátko položíte-vypnete (doporučené typy- v textu níže). Používejte pokud možno klasické telefony s dráty.
8. Nepoužívejte telefon v autě, vlaku, autobusu, v letadle nebo v metru.  Ty brání signálu, takže   telefon musí používat nejvyšší výkon, aby udržel spojení.
9. Odstraňte bezdrátové telefony a WiFi vybavení ze svého domova a pracovního prostředí.
10. Používejte drátové připojení k internetu, namísto bezdrátových. Pokud musíte používat bezdrátový router, tak ho zejména na noc, nebo pokud se nepoužívá, vypněte!
11. Věnujte pozornost čárkám síly signálu na displeji mobilního telefonu. Mobilní telefon nepoužívejte, když je signál slabý. Čím slabší signál, tím vyšší výkon je potřeba pro udržení spojení. Pokud možno používejte mobilní telefon v otevřeném prostoru.
12. Neprovozujte notebook, když ho máte na klíně. Používejte externí klávesnici.
13. Umístěte během spánku elektronická zařízení, jako budíky nebo rádia s trafem (t.zn. do zásuvky), bezdrátové domácí telefony (doporučím typ), nejméně dva metry od své hlavy.
14. Vyhněte se  elektrickým dečkám a kovovým rámům postele (nebo pružinovým matracem).
15. Noste osobní ochranné zařízení na posílení biopole svého těla! (viz odkaz - Ing Milan Heim).
16. Nechejte si oborníkem uzemnit všechny lampičky- u postelí i u psacích stolů.